Varmestyringssystem

Jeg bekrefter at:

 • Varmestyringssystemet er installert i min helårsbolig i Norge

  • Støtten forutsetter at du er juridisk eier av boligen hvor tiltaket er gjennomført.
  • Du kan ikke motta støtte til tiltak i fritidsbolig og lignende.
 • Systemet kan, fra sentral enhet i boligen og/eller via nettbaserte portaler, tidsstyre temperaturen i minst tre soner og kontrollere dem uavhengig av hverandre

 • Dersom anlegget krever inngrep i elektrisk eller vannbårent varmeanlegg, er arbeidet utført av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon

  • Dette er viktig fordi vi ønsker at du får riktig installasjon av utstyret, og dermed den kvaliteten og energisparingen du betaler for. I tillegg får du reklamasjonsrett og eventuelt garantier som sikrer anlegget ditt.
 • Jeg har ikke mottatt annen offentlig støtte til samme tiltak, eller mottatt støtte til varmestyringssystem i samme bolig tidligere

 • Fakturadokumentasjon for varmestyringssystemet, inkludert installasjonskostnader, er datert innenfor de siste 18 månedene.

Dette må du legge ved i registreringen:

 • Komplett fakturadokumentasjon for tiltaket

  • Vi beregner støtten ut fra innsendt dokumentasjon. Du kan ikke sende inn ekstra fakturadokumentasjon eller få utbetalt ekstra støtte etter at saken er konkludert.
  • Fakturaen må være utstedt til deg som eier boligen og som registrerer tiltaket.
 • Panelovner, varmepumper, radiatorer, gulvvarme og andre varmekilder anses ikke som en del av styringssystemet, og kan dermed ikke inngå i beregningsgrunnlaget for støtte.

  • Dersom du har kjøpt panelovner/varmeløsninger med integrert WiFi for varmestyring, kan du registrere kr. 200 i kostnad pr. enhet. Merk at du kun skriver inn kr. 200 pr. enhet under «fakturabeløp», selv om fakturaen du legger ved viser et høyere beløp.
 • Dersom tiltaket er anskaffet gjennom en leasingavtale eller nedbetalingsplan, må du legge ved kopi av avtale/kontrakt mellom deg og leverandør som inneholder:

  • bekreftelse på at eierskap til utstyret blir overført til deg senest ved utløpet av leasingavtalen
  • nedbetalingsplan for tiltaket
  • den totale investeringskostnaden for anlegget, som ikke inkluderer service- og driftskostnader
  • kopi av første faktura for tiltaket, som bekrefter på at anlegget er installert

Dette kan du få utbetalt:

 • 20 % av dokumentert totalkostnad (inkl. mva.), opptil:
  • 4 000 kroner for et varmestyringssystem

Start registrering

For å komme i gang ber vi deg om å logge inn via ID-porten. Slik kan vi hente boligene som er registrert i ditt navn.

Registrere flere tiltak?

Dersom du ønsker tilskudd for flere tiltak, må du registrere hvert tiltak for seg.

Slik går du fram for å få utbetalt tilskudd

 • Start registrering
 • Legg til nødvendig dokumentasjon
 • Send registrering
 • Enova behandler saken
 • Du får tilbakemelding på e-post
 • Godkjent registrering = penger på konto i løpet av 3 uker

Du kan få tilskudd til et eller flere av disse tiltakene.