Vannbåren varme

Jeg bekrefter at:

 • Det vannbårne varmeanlegget er installert i min helårsbolig i Norge, som har godkjent byggesøknad datert før 01.07.2010

  • Støtten forutsetter at du er juridisk eier av boligen hvor tiltaket er gjennomført.
  • Du kan ikke motta støtte til tiltak i fritidsbolig og lignende.
  • Du kan ikke motta støtte til installasjon av vannbårent fordelingssystem i nye boliger.
 • Gulvvarmerør, viftekonvektor eller radiator er etablert som en del av tiltaket

 • Den vannbårne anlegget varmer opp minimum 50 % av oppvarmet bruksareal

 • Anlegget forsynes av en annen varmekilde enn fossil eller elkjel/elkassett

 • Arbeidet er utført av fagfolk

  • Arbeidet må utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon. Dette er viktig fordi vi ønsker at du får riktig installasjon av utstyret, og dermed den kvaliteten og energisparingen du betaler for I tillegg får du reklamasjonsrett og eventuelt garantier som sikrer anlegget ditt.
 • Jeg har ikke mottatt annen offentlig støtte til samme tiltak, eller mottatt støtte til vannbåren varme i samme bolig tidligere

 • Fakturadokumentasjon for det vannbårne anlegget, inkludert installasjonskostnader, er datert innenfor de siste 18 månedene.

NB! Evt. ekstra støtte til varmepumpe registreres som et eget tiltak under «væske/vann-varmepumpe» eller «luft/vann-varmepumpe».

Dette må du legge ved i registreringen:

 • Komplett fakturadokumentasjon for tiltaket
  • Vi beregner støtten ut fra innsendt dokumentasjon. Du kan ikke sende inn ekstra fakturadokumentasjon eller få utbetalt ekstra støtte etter at saken er konkludert.
  • Fakturaen må være utstedt til deg som eier boligen og som registrerer tiltaket.
  • Følgende kostnader kan også inngå i beregningsgrunnlaget for støtte: Regulering/fordelere /fordelerskap til gulvvarme, rørdeler, arbeidstimer (montering/innregulering), temperaturstyring/shunt og varmefordelingsplater.

Dette kan du få utbetalt:

 • 25 % av dokumentert totalkostnad (inkl. mva.), opptil:

  • 10 000 kroner for et vannbårent varmesystem

Start registrering

For å komme i gang ber vi deg om å logge inn via ID-porten. Slik kan vi hente boligene som er registrert i ditt navn.

Registrere flere tiltak?

Dersom du ønsker tilskudd for flere tiltak, må du registrere hvert tiltak for seg.

Slik går du fram for å få utbetalt tilskudd

 • Start registrering
 • Legg til nødvendig dokumentasjon
 • Send registrering
 • Enova behandler saken
 • Du får tilbakemelding på e-post
 • Godkjent registrering = penger på konto i løpet av 3 uker

Du kan få tilskudd til et eller flere av disse tiltakene.