Balansert ventilasjon

Jeg bekrefter at:

 • Det balanserte ventilasjonsanlegget er installert i min helårsbolig i Norge, som har godkjent byggesøknad datert før 01.07.2010

  • Støtten forutsetter at du er juridisk eier av boligen hvor tiltaket er gjennomført.
  • Du kan ikke motta støtte til tiltak i fritidsbolig og lignende.
  • Du kan ikke motta støtte til installasjon av balansert ventilasjonsanlegg i nye boliger.
 • Det balanserte ventilasjonsanlegget er nyetablert i min bolig

  • Du kan ikke motta støtte til utskifting av gammelt balansert ventilasjonsaggregat.
 • Anlegget har varmegjenvinner med minimum 80 % årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad

 • Anlegget dekker minimum 50 % av det oppvarmede bruksarealet

  • Som minimum skal avtrekk hentes fra våtrom og kjøkken, og forvarmet frisk luft tilføres oppholdsrom og soverom.
 • Arbeidet er utført av fagfolk

  • Arbeidet må utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon. Dette er viktig fordi vi ønsker at du får riktig installasjon av utstyret, og dermed den kvaliteten og energisparingen du betaler for. I tillegg får du reklamasjonsrett og eventuelt garantier som sikrer anlegget ditt.
 • Jeg har ikke mottatt annen offentlig støtte til samme tiltak, eller mottatt støtte til balansert ventilasjon i samme bolig tidligere

 • Fakturadokumentasjon for det balanserte ventilasjonsanlegget, inkludert installasjonskostnader, er datert innenfor de siste 18 månedene.

Dette må du legge ved i registreringen:

 • Komplett fakturadokumentasjon for tiltaket
  • Vi beregner støtten ut fra innsendt dokumentasjon. Du kan ikke sende inn ekstra fakturadokumentasjon eller få utbetalt ekstra støtte etter at saken er konkludert.
  • Fakturaen må være utstedt til deg som eier boligen og som registrerer tiltaket.
  • Type ventilasjonsanlegg må være spesifisert på fakturaen.

Dette kan du få utbetalt:

 • 25 % av dokumentert totalkostnad (inkl. mva.), opptil:
  • 20 000 kroner for et balansert ventilasjonsanlegg

Start registrering

For å komme i gang ber vi deg om å logge inn via ID-porten. Slik kan vi hente boligene som er registrert i ditt navn.

Registrere flere tiltak?

Dersom du ønsker tilskudd for flere tiltak, må du registrere hvert tiltak for seg.

Slik går du fram for å få utbetalt tilskudd

 • Start registrering
 • Legg til nødvendig dokumentasjon
 • Send registrering
 • Enova behandler saken
 • Du får tilbakemelding på e-post
 • Godkjent registrering = penger på konto i løpet av 3 uker

Du kan få tilskudd til et eller flere av disse tiltakene.