Oppgradering av bygningskroppen

Jeg bekrefter at:

 • Jeg har gjennomført en helhetlig oppgradering av boligen

  • For å tilfredsstille kravene til støtte er det som regel nødvendig at du har etterisolert boligens yttervegger, tak og grunnmur, skiftet ut vinduer og ytterdører, i tillegg til at du gjenvinner varme i ventilasjonsluft. Vi gir også støtte til balansert ventilasjon eller avtrekksvarmepumpe.
  • Oppgraderingen må ha redusert boligens varmetapstall med minst 30 %, i tillegg til at den oppfyller spesifikke krav for netto energibehov. Les mer om kravene her.
 • Jeg har oppgradert min helårsbolig i Norge, som har godkjent byggesøknad datert før 01.07.1997

  • Støtten forutsetter at du er juridisk eier av boligen hvor tiltaket er gjennomført.
  • Du kan ikke motta støtte til tiltak i fritidsbolig og lignende.
 • Jeg har benyttet fagfolk med dokumentert godkjenning for ansvarsrett

  • Du kan kun benytte kvalifiserte utførende foretak (entreprenør, byggefirma) til utførelse av bygningsmessige tiltak som får støtte fra Enova. Et kvalifisert foretak skal ha godkjenning for ansvarsrett innenfor funksjonen utførende for tømrerarbeid, montering av trekonstruksjoner eller tilsvarende. Slik kompetanse dokumenteres enten ved at utførende foretak på søknadstidspunktet har gyldig sentral godkjenning, eller at det har sendt inn blankett 5181: Erklæring om ansvarsrett til kommunen.
 • Jeg har ikke mottatt annen offentlig støtte til samme tiltak, eller mottatt støtte til oppgradering av bygningskroppen på samme bolig tidligere

 • Fakturadokumentasjon for oppgraderingen, inkludert arbeidskostnader, er datert innenfor de siste 18 månedene.

Dette må du legge ved i registreringen:

 • Oppdatert energimerke/energiattest for boligen

  • Energiattest fra Energimerkesystemet utført av en kvalifisert energirådgiver. Attesten viser hvilket energimerke boligen din har etter oppgraderingen.
 • Energiberegning for boligen, laget av en kvalifisert energirådgiver

  • Energiberegningen viser om nivået boligen din er oppgradert til kvalifiserer for støtte, og er nødvendig for at vi skal kunne vurdere saken. Hør med ditt byggefirma eller Enova Svarer.
  • Energiberegningen blir laget i enten Enovamodulen i Energimerkesystemet, eller med et annet beregningsverktøy basert på NS 3031.
  • Kompetansekravene til energirådgiveren finner du her.
 • Kostnadsoppstilling for tiltakene

  • Relevante kostnader i søknaden: Isolasjon, tetting, vinduer, dører og lignende, inkludert arbeidskostnader.
  • Eventuelle kostnader for tilbygg, interiør, maling og lignende inngår ikke. Kostnader relatert til andre tiltak Enova gir støtte til kan heller ikke inngå i grunnlaget for støtte.
 • Komplett fakturadokumentasjon for tiltakene, som dokumenterer kostnadsoppstillingen

  • Vi beregner støtten ut fra innsendt dokumentasjon. Du kan ikke sende inn ekstra fakturadokumentasjon eller få utbetalt ekstra støtte etter at saken er konkludert.
  • Fakturaen må være utstedt til deg som eier boligen og som registrerer tiltaket.
 • Tilbud/byggekontrakt

 • Dersom utførende ikke har sentral godkjenning, legg ved blankett 5181: Erklæring om ansvarsrett

Dette kan du få utbetalt:

 • 25 % av dokumentert totalkostnad (inkl. mva.), opptil:
  • 150 000 kroner når du oppgraderer til energinivå 1
  • 125 000 kroner når du oppgraderer til energinivå 2
  • 100 000 kroner når du oppgraderer til energinivå 3

Start registrering

For å komme i gang ber vi deg om å logge inn via ID-porten. Slik kan vi hente boligene som er registrert i ditt navn.

Registrere flere tiltak?

Dersom du ønsker tilskudd for flere tiltak, må du registrere hvert tiltak for seg.

Slik går du fram for å få utbetalt tilskudd

 • Start registrering
 • Legg til nødvendig dokumentasjon
 • Send registrering
 • Enova behandler saken
 • Du får tilbakemelding på e-post
 • Godkjent registrering = penger på konto i løpet av 3 uker

Du kan få tilskudd til et eller flere av disse tiltakene.