Biokjel

Jeg bekrefter at:

 • Biokjelen er installert i min helårsbolig i Norge

  • Støtten forutsetter at du er juridisk eier av boligen hvor tiltaket er gjennomført.
  • Du kan ikke motta støtte til tiltak i fritidsbolig.
 • Biokjelen forsyner vannbåren oppvarming av boligen

 • Biokjelen er ny fra fabrikk

  • Du kan ikke motta støtte for ombygging av eksisterende kjeler.
 • Arbeidet er utført av fagfolk

  • Arbeidet må utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon. Dette er viktig fordi vi ønsker at du får riktig installasjon av utstyret, og dermed den kvaliteten og energisparingen du betaler for. I tillegg får du reklamasjonsrett og eventuelt garantier som sikrer anlegget ditt.
 • Jeg har ikke mottatt annen offentlig støtte til samme tiltak, eller mottatt støtte til biokjel i samme bolig tidligere

 • Fakturadokumentasjon for biokjelen, inkludert installasjonskostnader, er datert innenfor de siste 18 månedene.

 • Dersom jeg krysser av for ekstra støtte til fjerning av oljekjel og -tank er dette gjennomført etter Enovas kriterier

  • Les mer om disse kriteriene her.

Dette må du legge ved i registreringen:

 • Komplett fakturadokumentasjon for tiltaket

  • Vi beregner støtten ut fra innsendt dokumentasjon. Du kan ikke sende inn ekstra fakturadokumentasjon eller få utbetalt ekstra støtte etter at saken er konkludert.
  • Fakturaen må være utstedt til deg som eier boligen og som registrerer tiltaket.
 • For å få ekstra støtte til fjerning av oljefyr og -tank, må kostnadene for dette dokumenteres i samme registrering

Dette kan du få utbetalt:

 • 25 % av dokumentert totalkostnad (inkl. mva.) opptil 25 000 kroner for biokjel
 • I tillegg kan du få 20 000 kroner til fjerning av oljefyr og -tank

Start registrering

For å komme i gang ber vi deg om å logge inn via ID-porten. Slik kan vi hente boligene som er registrert i ditt navn.

Registrere flere tiltak?

Dersom du ønsker tilskudd for flere tiltak, må du registrere hvert tiltak for seg.

Slik går du fram for å få utbetalt tilskudd

 • Start registrering
 • Legg til nødvendig dokumentasjon
 • Send registrering
 • Enova behandler saken
 • Du får tilbakemelding på e-post
 • Godkjent registrering = penger på konto i løpet av 3 uker

Du kan få tilskudd til et eller flere av disse tiltakene.