Energirådgivning

Jeg bekrefter at:

 • Energirådgivningen er gjennomført i min helårsbolig i Norge

  • Støtten forutsetter at du er juridisk eier av boligen hvor tiltaket er gjennomført.
  • Du kan ikke motta støtte til tiltak i fritidsbolig.
 • Energirådgivningen er gjennomført etter Enovas kriterier

  • Energirådgiveren skal gjennomføre befaring av boligen og utarbeide en energiattest som beskriver boligens nåtilstand og plan for tiltak som bedrer boligen energimessig. Arbeidet skal dokumenteres ved hjelp av Enovamodulen i Energimerkesystemet (EMS) eller med annet beregningsverktøy basert på NS 3031. Fremgangsmåten for EMS er beskrevet i veileder for energirådgiver.
 • Energirådgivningen er gjennomført før boligen er oppgradert

  • Du kan kun motta støtte til energirådgivning som er gjennomført før selve oppgraderingsarbeidet igangsettes.
 • Energirådgiveren oppfyller et av de tre alternativene til kompetansekrav nedenfor. Merk at det stilles krav både til firmaet som energirådgiveren jobber i og til personlig kompetanse.

   1. Energirådgiveren tilfredsstiller kravene til ekspert i henhold til Energimerkeforskriften §18 for yrkesbygg og jobber i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet.
   1. Energirådgiveren er byggmester/byggingeniør og jobber i et foretak som er godkjent for ansvarsrett for byggfaglig relevante godkjenningsområder. Ansvarsrett dokumenteres enten ved at foretaket har gyldig sentral godkjenning eller har erklært ansvarsrett til kommunen på blankett 5181 i løpet av de siste 12 månedene.
   1. Energirådgiveren er tømrer og har gjennomført og bestått "Kurs i energieffektivisering av boliger" og jobber i et foretak som er godkjent for ansvarsrett for byggfaglig relevante godkjenningsområder. Ansvarsrett dokumenteres enten ved at foretaket har gyldig sentral godkjenning eller har erklært ansvarsrett til kommunen på blankett 5181 i løpet av de siste 12 månedene.
 • Jeg har ikke mottatt annen offentlig støtte til samme tiltak, eller mottatt støtte til energirådgivning i samme bolig tidligere

 • Fakturadokumentasjon for energirådgivningen, og eventuell termografering, er datert innenfor de siste 18 månedene

Dette må du legge ved i registreringen:

 • Komplett fakturadokumentasjon for tiltaket

  • Vi beregner støtten ut fra innsendt dokumentasjon. Du kan ikke sende inn ekstra fakturadokumentasjon eller få utbetalt ekstra støtte etter at saken er konkludert.
  • Fakturaen må være utstedt til deg som eier boligen og som registrerer tiltaket.
 • For ekstra støtte til termografering, må kostnadene for dette komme fram på fakturaen

  • Les mer om termografering her.

Dette kan du få utbetalt:

 • 50 % av dokumentert totalkostnad (inkl. mva.), opptil 5 000 kroner
 • I tillegg kan du få 2 500 kroner for termografering

Start registrering

For å komme i gang ber vi deg om å logge inn via ID-porten. Slik kan vi hente boligene som er registrert i ditt navn.

Registrere flere tiltak?

Dersom du ønsker tilskudd for flere tiltak, må du registrere hvert tiltak for seg.

Slik går du fram for å få utbetalt tilskudd

 • Start registrering
 • Legg til nødvendig dokumentasjon
 • Send registrering
 • Enova behandler saken
 • Du får tilbakemelding på e-post
 • Godkjent registrering = penger på konto i løpet av 3 uker

Du kan få tilskudd til et eller flere av disse tiltakene.