Utfasing av oljekamin og oljetank

Jeg bekrefter at:

 • Jeg har fjernet oljekamin og -tank i min helårsbolig i Norge

  • Støtten forutsetter at du er juridisk eier av boligen hvor tiltaket er gjennomført.
  • Du kan ikke motta støtte til tiltak i fritidsbolig og lignende.
  • I tillegg kan du motta støtte til andre fastmonterte oljebaserte oppvarmingsanlegg som varmer luft direkte.
 • Jeg har erstattet oljekaminen med en fornybar varmeløsning

  • For å ha krav på støtte, må du i løpet av de siste 18 månedene ha installert en luft-til-luft- varmepumpe, vedovn eller pelletskamin. Enova gir ikke støtte til denne fornybarløsningen.
 • Arbeidet er utført av fagfolk

  • Ettersom tømming og rengjøring av oljetank medfører brann- og forurensningsfare, skal det utføres av et firma med spesiell tillatelse. Mer informasjon finner du i veileder for utfasing av oljekjel.
 • Jeg har ikke mottatt annen offentlig støtte til samme tiltak, eller mottatt støtte til fjerning av oljekamin og –tank i samme bolig tidligere

 • Fakturadokumentasjon for fjerning av oljekamin og –tank er datert innenfor de siste 18 månedene.

Dette må du legge ved i registreringen:

 • Komplett fakturadokumentasjon for tiltaket
  • Vi beregner støtten ut fra innsendt dokumentasjon. Du kan ikke sende inn ekstra fakturadokumentasjon eller få utbetalt ekstra støtte etter at saken er konkludert.
 • Kostnadene relatert til fornybar varmeløsning skal ikke legges inn i beregningsgrunnlaget for støtte.
 • Fakturaen må være utstedt til deg som eier boligen og som registrerer tiltaket.

Dette kan du få utbetalt:

 • 25 % av dokumentert totalkostnad (inkl. mva.), opptil:
  • 10 000 kroner for fjerning av oljekamin og tank

Start registrering

For å komme i gang ber vi deg om å logge inn via ID-porten. Slik kan vi hente boligene som er registrert i ditt navn.

Registrere flere tiltak?

Dersom du ønsker tilskudd for flere tiltak, må du registrere hvert tiltak for seg.

Slik går du fram for å få utbetalt tilskudd

 • Start registrering
 • Legg til nødvendig dokumentasjon
 • Send registrering
 • Enova behandler saken
 • Du får tilbakemelding på e-post
 • Godkjent registrering = penger på konto i løpet av 3 uker

Du kan få tilskudd til et eller flere av disse tiltakene.

Utfasing av oljekamin og oljetank

Få Enovatilskudd for å ha byttet ut oljekaminen med fornybar varme.

Kontakt Enova Svarer

Har du ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt!