Fjerning av oljekamin og tank

Jeg bekrefter at:

 • Jeg har fjernet oljekamin/parafinkamin og -tank i min helårsbolig i Norge

  • Støtten forutsetter at du er juridisk eier av boligen hvor tiltaket er gjennomført.
  • Du kan ikke motta støtte til tiltak i fritidsbolig.
  • I tillegg kan du motta støtte til andre fastmonterte oljebaserte oppvarmingsanlegg som varmer luft direkte.
 • Jeg har erstattet olje-/parafinkaminen med en luft-til-luft-varmepumpe, vedovn eller pelletskamin

  • Enova gir ikke ekstra støtte til denne nye varmekilden.
 • Arbeidet er utført av fagfolk

  • Ettersom tømming og rengjøring av oljetank medfører brann- og forurensningsfare, skal det utføres av et firma med spesiell tillatelse. Mer informasjon finner du i veileder for utfasing av oljekjel.
 • Jeg har ikke mottatt annen offentlig støtte til samme tiltak, eller mottatt støtte til fjerning av oljekamin/parafinkamin og –tank i samme bolig tidligere

 • Faktura for fjerning av oljekamin/parafinkamin og -tank, samt for den nye varmekilden, er datert innenfor de siste 18 månedene.

Dette må du legge ved i registreringen:

 • Faktura for at oljekamin/parafinkamin og -tank er fjernet
 • Faktura for at luft-til-luft-varmepumpe, vedovn eller pelletskamin er installert

Fakturaen må være utstedt til deg som eier boligen og som registrerer tiltaket.

Dette kan du få utbetalt:

 • 6 000 kroner for fjerning av oljekamin/parafinkamin og -tank

NB! Hvis du registrerer tiltaket etter 31.desember 2018 kan du få 3 000 kroner. Etter 31.desember 2019 gir ikke Enova støtte til fjerning av oljekamin/parafinkamin og -tank.

Start registrering

For å komme i gang ber vi deg om å logge inn via ID-porten. Slik kan vi hente boligene som er registrert i ditt navn.

Registrere flere tiltak?

Dersom du ønsker tilskudd for flere tiltak, må du registrere hvert tiltak for seg.

Slik går du fram for å få utbetalt tilskudd

 • Start registrering
 • Legg til nødvendig dokumentasjon
 • Send registrering
 • Enova behandler saken
 • Du får tilbakemelding på e-post
 • Godkjent registrering = penger på konto i løpet av 3 uker

Du kan få tilskudd til et eller flere av disse tiltakene.