Solfanger

Jeg bekrefter at:

 • Solfangeranlegget er installert i min helårsbolig i Norge

  • Støtten forutsetter at du er juridisk eier av boligen hvor tiltaket er gjennomført.
  • Du kan ikke motta støtte til tiltak i fritidsbolig og lignende.
 • Solfangeranlegget er integrert med boligens tappevannsoppvarming og eventuelt med vannbåren oppvarming

 • Arbeidet er utført av fagfolk

  • Arbeidet må utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon. Dette er viktig fordi vi ønsker at du får riktig installasjon av utstyret, og dermed den kvaliteten og energisparingen du betaler for. I tillegg får du reklamasjonsrett og eventuelt garantier som sikrer anlegget ditt.
 • Jeg har ikke mottatt annen offentlig støtte til samme tiltak, eller mottatt støtte til solfangeranlegg i samme bolig tidligere

 • Fakturadokumentasjon for solfangeranlegget, inkludert installasjonskostnader, er datert innenfor de siste 18 månedene.

Dette må du legge ved i registreringen:

 • Komplett fakturadokumentasjon for tiltaket
  • Vi beregner støtten ut fra innsendt dokumentasjon. Du kan ikke sende inn ekstra fakturadokumentasjon eller få utbetalt ekstra støtte etter at saken er konkludert.
  • Fakturaen må være utstedt til deg som eier boligen og som registrerer tiltaket.

Dette kan du få utbetalt:

 • 25 % av dokumentert totalkostnad (inkl. mva.), opptil:

  • 10 000 kroner for et solfangeranlegg
  • 200 kroner ekstra per m2 solfanger, opptil 25 m2
  • Det vil si at dersom du installerer 25 m2 med solfangere, kan du få opptil 15 000 kroner totalt.

Start registrering

For å komme i gang ber vi deg om å logge inn via ID-porten. Slik kan vi hente boligene som er registrert i ditt navn.

Registrere flere tiltak?

Dersom du ønsker tilskudd for flere tiltak, må du registrere hvert tiltak for seg.

Slik går du fram for å få utbetalt tilskudd

 • Start registrering
 • Legg til nødvendig dokumentasjon
 • Send registrering
 • Enova behandler saken
 • Du får tilbakemelding på e-post
 • Godkjent registrering = penger på konto i løpet av 3 uker

Du kan få tilskudd til et eller flere av disse tiltakene.