Utfasing av oljekjel og oljetank

Registering av tiltaket

NB! For å få støtte til utfasing av oljekjel og oljetank, starter du med å registrere et av tiltakene nedenfor: luft-til-vann-varmepumpe, væske-til-vann-varmepumpe, biokjel eller bioovn med vannkappe.

Underveis i registreringen av varmesentralen, får du mulighet til å krysse av for at du ønsker ekstra støtte til utfasing av oljekjel og oljetank. Du må da legge ved dokumentasjon for kostnader relatert til utfasing av oljekjel og -tank.

Ved å krysse av for ekstra støtte til utfasing av oljekjel og oljetank bekrefter du følgende:

 • Jeg har fjernet oljekjel og -tank i min helårsbolig i Norge

  • Støtten forutsetter at du er juridisk eier av boligen hvor tiltaket er gjennomført.
  • Du kan ikke motta støtte til tiltak i fritidsbolig og lignende.
 • Jeg har erstattet oljekjelen med en fornybar og vannbåren varmeløsning

  • For å få støtte til fjerning, må du erstatte oljekjel og -tank med en eller flere av følgende varmeløsninger: Vedkjel, pelletskjel, ved- og pelletskaminer med vannkappe, luft-vann-varmepumpe, væske-vann-varmepumpe eller fjernvarme.
 • Arbeidet er utført av fagfolk

  • Ettersom tømming og rengjøring av oljetank medfører brann- og forurensningsfare, skal det utføres av et firma med spesiell tillatelse. Mer informasjon finner du i veileder for utfasing av oljekjel.
 • Jeg har ikke mottatt annen offentlig støtte til samme tiltak, eller mottatt støtte til utfasing av oljekjel og oljetank i samme bolig tidligere

 • Fakturadokumentasjon for fjerning av oljefyr og -tank, er datert innenfor de siste 18 månedene

Dette må du legge ved i registreringen:

 • Komplett fakturadokumentasjon for tiltaket
  • Vi beregner støtten ut fra innsendt dokumentasjon. Du kan ikke sende inn ekstra fakturadokumentasjon eller få utbetalt ekstra støtte etter at saken er konkludert.
  • Fakturaen må være utstedt til deg som eier boligen og som registrerer tiltaket.

Dette kan du få utbetalt:

 • Inntil 10 000 kroner for utfasing av oljekjel og oljetank
  • I tillegg får du støtte til ny varmeløsning. Se luft-til-vann-varmepumpe, væske-til-vann-varmepumpe, biokjel eller bioovn med vannkappe

Velg tiltak

Du må registrere en fornybar varmesentral for å få tilskudd til utfasing av oljekjel og oljetank. Velg blant tiltakene nedenfor.

Registrere flere tiltak?

Dersom du ønsker tilskudd for flere tiltak, må du registrere hvert tiltak for seg.

Slik går du fram for å få utbetalt tilskudd

 • Start registrering
 • Legg til nødvendig dokumentasjon
 • Send registrering
 • Enova behandler saken
 • Du får tilbakemelding på e-post
 • Godkjent registrering = penger på konto i løpet av 3 uker