Fjerning av oljefyr og tank

Registering av tiltaket

NB! For å få støtte til fjerning av oljefyr og -tank, starter du med å registrere et av tiltakene nedenfor: luft-til-vann-varmepumpe, væske-til-vann-varmepumpe, biokjel eller bioovn med vannkappe.

Underveis i registreringen av varmesentralen, får du mulighet til å krysse av for at du ønsker ekstra støtte til fjerning av oljefyr og -tank. Du må da legge ved dokumentasjon for kostnader relatert til dette.

Ved å krysse av for ekstra støtte til fjerning av oljefyr og -tank bekrefter du følgende:

 • Jeg har fjernet oljefyr og -tank i min helårsbolig i Norge

  • Støtten forutsetter at du er juridisk eier av boligen hvor tiltaket er gjennomført.
  • Du kan ikke motta støtte til tiltak i fritidsbolig.
 • Jeg har erstattet oljefyren med en vannbåren varmeløsning som gir rett til støtte fra Enova

  • Du får kun støtte til fjerning av oljefyr og –tank dersom du samtidig installerer og søker om støtte til en av følgende alternative varmeløsninger: luft-til-vann-varmepumpe, væske-til-vann-varmepumpe, biokjel eller bioovn med vannkappe. Fjernvarme godkjennes også.
 • Arbeidet er utført av fagfolk

  • Ettersom tømming og rengjøring av oljetank medfører brann- og forurensningsfare, skal det utføres av et firma med spesiell tillatelse. Mer informasjon finner du i veileder for utfasing av oljekjel.
 • Jeg har ikke mottatt annen offentlig støtte til samme tiltak, eller mottatt støtte til fjerning av oljefyr og -tank i samme bolig tidligere

 • Fakturadokumentasjon for fjerning av oljefyr og -tank, samt for den nye varmeløsningen, er datert innenfor de siste 18 månedene

Dette må du legge ved i registreringen:

 • Komplett fakturadokumentasjon for tiltaket
  • Fakturaen må være utstedt til deg som eier boligen og som registrerer tiltaket.
  • I tillegg må det sendes fakturadokumentasjon for den nye varmeløsningen.

Dette kan du få utbetalt:

 • 20 000 kroner for fjerning av oljefyr og -tank
 • I tillegg får du støtte til ny varmeløsning. Se luft-til-vann-varmepumpe, væske-til-vann-varmepumpe, biokjel eller bioovn med vannkappe

NB! Hvis du registrerer tiltaket etter 31.desember 2018 kan du få 10 000 kroner. Etter 31.desember 2019 gir ikke Enova støtte til fjerning av oljefyr og -tank.

Velg tiltak

Du må registrere en fornybar varmesentral for å få tilskudd til utfasing av oljekjel og oljetank. Velg blant tiltakene nedenfor.

Registrere flere tiltak?

Dersom du ønsker tilskudd for flere tiltak, må du registrere hvert tiltak for seg.

Slik går du fram for å få utbetalt tilskudd

 • Start registrering
 • Legg til nødvendig dokumentasjon
 • Send registrering
 • Enova behandler saken
 • Du får tilbakemelding på e-post
 • Godkjent registrering = penger på konto i løpet av 3 uker