Du kan få tilskudd til et eller flere av disse tiltakene.